top of page

Hizmetlerimiz

Şirketimiz ortaklarının halihazırda kendilerine ait firma ve şirketleri mevcut olmakla beraber tamamı Mimarlar Odası tarafından verilen yetki belgesi olan Büro Tescil Belgesi sahibidirler.

Şirket ortaklarımızın müşterilere verdikleri hizmetler çeşitlilik göstermektedir.

İnşaat planı

Mimari Tasarım

Bakanlık tarafından hazırlanan İmar Yönetmeliğine ve ilçe belediyelerin hazırladığı plan notlarına göre maliki olduğunuz arsa üzerine arzu ettiğiniz özelliklerde yapılar tasarlanır.

Proje Toplantısı

Proje Yönetimi

Ruhsat projesi uzun ve detaylı bir süreç olmakla beraber bu süreci yönetmek önemli bir husustur. Bir inşaat ruhsatının hazırlanabilmesi için özel sektör ve kamu kuruluşlarına ait birçok belge, evrak ve rapor düzenlenir ve düzenletilir. Bu süreç toplam 40 kalemden oluşabilir.

Ev Planı İncelemesi

Uygulama Projesi

Yönetmeliğe ve plan notlarına göre tasarlanan yapının uygulama projesi hazırlanarak ilgili belediyenin İmar Birimlerinde incelenerek onay alınması sağlanır.

Grafikleri Analiz Etmek

Yapı Analizleri ve Metrajlar

Mimari tasarım ve taşıyıcı sistem bir bütündür ve ayrı çalışması düşünülemez. Nitelikli tasarım ve sağlam yapı oluşturmak adına gerekli analizler yapılır.Tasarlanan yapıya ait kaba inşaat metrajları, dış cephede ve iç mekanda kullanılacak malzemelerin kalitesi ve metrajları hesaplanır.

Modern mimari

Üç Boyut Modelleme

Tasarlanan yapının iç mekanları ve dış cephe detaylarını göstermek üzere modelleme programları vasıtasıyla gerçek materyaller kullanılarak yapıya ait görseller hazırlanır.

Antik mimari

Özel Cephe Tasarımları

Tabii ki öncelik insanın barınma ihtiyacını karşılamaktır ancak her insanın fikirleri, zevkleri ve yaşayış tarzı farklıdır. Buna mukabil ortaya çok çeşitli iç ve dış cephe tasarımları ortaya çıkar. Antik...Geleneksel... Modern...Çağdaş

bottom of page